Omdat werk voor jou meer is,
dan alleen een inkomen.

Re-integratietraject 3e spoor

Actieve vermindering van de lasten/kosten van (ex)medewerkers in de WIA/WGA.

Aanpak & uitvoering traject

Aan de hand van de beperkingen van de werknemer, inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit wordt een Werkhervattingsplan opgesteld voor verdere begeleiding.

Daarin komen de consequenties en mogelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer aan bod. Eventueel doen we een aanvraag voor een IVA, als de werknemer duurzaam beperkt is, of maken we bezwaar op een onterechte beslissing. Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van werknemers in de WIA. Hierdoor kunnen deze (ex)werknemer het maximale van de ‘restverdiencapaciteit’ benutten, om de schadelast te beperken.

Planmatige begeleiding naar werk

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Het traject lijkt veel op een 2e spoortraject, waarin de (ex)werknemer goed wordt voorbereid richting de arbeidsmarkt.

Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt. Met een intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden.

Voor ieder niveau

Varea levert maatwerk. Ieder opleidingsniveau, van Basisonderwijs (BO) tot wetenschappelijk onderwijs (WO) en/of leeftijd heeft zijn eigen specifieke begeleiding en aanpak.

Wij kijken naar de mogelijkheden van werknemers op de arbeidsmarkt. Door onze ervaring met het aanpakken van verzuim kennen we de situatie en kunnen we door meer inzicht adequater en effectiever handelen.

 

Wil je gerichte informatie & advies?

Ik kan me voorstellen dat de informatie wat algemeen overkomt. Met het contactformulier kun je vrijblijvend persoonlijk advies & informatie aanvragen, dat afgestemd is op jou, of de situatie in jullie bedrijf.