Omdat werk voor jou meer is,
dan alleen een inkomen.

Re-integratiespecialisten

De re-integratieadviseur

Vanaf het eerste begin is de re-integratieadviseur de vaste contactpersoon van zowel werknemer als werkgever. De re-integratieadviseur is van begin tot eindverantwoordelijk voor het verloop van het traject. Ook wanneer er een andere deskundige van Varea bij betrokken wordt, blijft de re-integratieadviseur aanspreekpunt. Tijdens de trajectbegeleiding heeft de re-integratieadviseur veelvuldig contact met de werknemer. De re-integratieadviseur begeleidt, activeert, motiveert, stimuleert en inspireert de werknemer om de kansen op werk te vergroten.

Naast de contacten met de werknemer, zal er ook overleg zijn met de werkgever over de voortgang van een traject. Op regelmatige basis zal er gerapporteerd worden over de stand van zaken. Ook zal de werknemer zijn eigen Portfolio / Werkboek van Varea samenstellen, waarin de werknemer alle correspondentie en opdrachten kan ordenen. Samen met de re-integratieadviseur wordt er zo gewerkt aan een actieve benadering van mogelijke werkgevers middels open solliciteren.

Jobhunting (optie)

De re-integratieadviseur ontwikkelt zoekstrategieën inzake functies die in overeenstemming zijn met het functieprofiel. Op basis van het functieprofiel gaat de re-integratieadviseur onderzoek verrichten op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden inventariseren voor een succesvolle bemiddeling. Om een werkervaringsplek of passende werkkring te vinden wordt onder andere ook het netwerk van de werknemer onder begeleiding van de re-integratieadviseur aangeboord. Daarnaast bewerkt de re-integratieadviseur actief zijn eigen netwerk en dat van Varea breed.  De re-integratieadviseur bereidt de cliënt voor op het sollicitatiegesprek en zal indien nodig de cliënt bij het gesprek vergezellen.

De loopbaancoach

Loopbaancoaching is een relatief nieuw vakgebied en onderzoek op dit gebied staat in de kinderschoenen. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt steeds sterker dat coaching wel degelijk werkt. Het helpt bij het resultaatgericht behalen van doelen, vermindert stress en helpt bij het omgaan van moeilijke situaties op het werk.

Wat doet een loopbaancoach?

Er zijn nogal wat definities van loopbaancoaching in omloop. Maar in de kern komen ze op hetzelfde neer: een loopbaancoach is iemand die jou op professionele manier ondersteunt in de ontwikkeling van jezelf in je loopbaan. Hoofdzaak is dat het draait om jou als persoon en jouw persoonlijke ontwikkeling. Een goede coach helpt je dus om je ambities in je baan te bereiken. En ambitie, dat heeft een positieve insteek: je wil jezelf verbeteren, want je wil een volgende stap maken in je loopbaan.

En als het werk niet meer past?

Toch stappen veel mensen naar een coach met een ‘probleem’. Dat ‘probleem’ kan variëren van de werkdruk niet aankunnen en geen grenzen kunnen stellen tot het continu in de clinch liggen met de manager. Een goede coach helpt je zo’n probleem te vertalen naar een leerdoel. Als je het idee hebt dat het werk niet meer bij je past, kun je beter praten met een re-integratie- of beroepskeuze-adviseur.

Register-arbeidsdeskundige

Dé professional die, met de aangegeven beperkingen van de werknemer, onderzoekt en bepaalt welke werkzaamheden nog mogelijk zijn, en wat de beste re-integratie is. De beperkingen worden door een bedrijfsarts vastgesteld. De arbeidsdeskundige gaat ervan uit dat er naast beperkingen ook altijd mogelijkheden zijn om te werken. Met een onafhankelijk advies geeft hij aan welke werkzaamheden of functies passend zijn.

Het arbeidsdeskundig werkveld

De arbeidsdeskundige van Varea kan ingezet worden bij:

  • Arbeidsdeskundige check van het verzuimdossier
  • Eerstejaars evaluatie bij ziekteverzuim (wet Poortwachter)
  • Werkplekonderzoek
  • Bedrijf- en functie-analyse
  • Geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
  • Verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen van de werkplek en/of arbeidsomstandigheden
  • Inzet van het juiste re-integratietraject
  • Regelingen en subsidiemogelijkheden
  • Voorlichting Sociale Zekerheid (Poortwachter, WGA, UWV)
  • Financiële consequenties voor werkgever en werknemer

Samenwerking

Bij de uitoefening van zijn vak werkt de arbeidsdeskundige veel samen met verzekerings- en bedrijfsartsen, re-integratie consulenten/deskundigen, psychologen, verzuim(proces)managers en claimbehandelaars. Uiteraard heeft hij overleg met de opdrachtgever, werkgever, personeelsfunctionaris, jurist e.d. en de cliënt/werknemer.

 

Wil je gerichte informatie & advies?

Ik kan me voorstellen dat de informatie wat algemeen overkomt. Met het contactformulier kun je vrijblijvend persoonlijk advies & informatie aanvragen, dat afgestemd is op jou, of de situatie in jullie bedrijf.