Omdat werk meer is,
dan alleen een inkomen.

Re-integratietraject 2e spoor

Op zoek naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Een re-integratietraject 2e spoor is voor werkgevers een uitstekend instrument om op een goede, passende manier werknemers te begeleiden en te bemiddelen naar ander werk bij een andere werkgever, als dat binnen het eigen bedrijf (1e spoor) onvoldoende lukt.
Het is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van werknemers die vanwege beperkingen het eigen werk bij de eigen werkgever niet meer kunnen doen. Varea is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met psychische- en fysieke beperkingen, burn-out, chronisch zieken, laaggeschoolden, oudere werknemers (45+), allochtonen, werknemers met verslavingsproblematiek en combinaties van beperkingen.

Maatwerk in re-integratie

Varea levert maatwerk. Ieder opleidingniveau, van Basisonderwijs (BO) tot wetenschappelijk onderwijs (WO) en/of leeftijd heeft zijn eigen specifieke begeleiding en aanpak. Wij kijken naar de mogelijkheden van werknemers op de arbeidsmarkt. Door onze ervaring met het aanpakken van verzuim kennen we de situatie en kunnen we door meer inzicht adequater en effectiever handelen. Op deze manier kan een loondoorbetalingssanctie van het UWV worden voorkomen.

Planmatige begeleiding

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt. Met een intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden.

Varea biedt heel veel mogelijkheden voor een goed en professioneel 2de spoor- of outplacementtraject, waar beide partijen veel baat bij kunnen hebben. En tegen hele concurrerende tarieven.

Wil je gerichte informatie & advies?

Ik kan me voorstellen dat de informatie wat algemeen overkomt. Met het contactformulier kun je vrijblijvend persoonlijk advies & informatie aanvragen, dat afgestemd is op jou, of de situatie in jullie bedrijf.