Menu ↓

Met een goed traject
lukt het vaak beter.

Planmatige re-integratie

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt.

Met een goede voorbereiding, intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden. Mensen hebben veel kwaliteiten en mogelijkheden om succes te hebben op de arbeidsmarkt, want mogelijkheden zijn er genoeg.

Met onze individuele en gerichte aanpak lukt het vaak beter.

Resultaatgerichte aanpak re-integratie

Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van de werknemer(s). Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Mensen hebben veel kwaliteiten en mogelijkheden om succes te hebben op de arbeidsmarkt. Met onze individuele en gerichte aanpak lukt het vaak beter. Klik hier hoe een traject eruit ziet.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2021 Varea