Menu ↓

De mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf te blijven werken.

Re-integratietrajecten → Re-integratie 3e spoor

Reïntegratietraject 3e spoor

Actieve vermindering van de lasten/kosten van (ex)medewerkers in de WIA/WGA.

Doel:

  • Vermindering van de WIA/WGA uitkering van (ex) medewerker(s).
  • Vermindering van de gedifferentieerde premie (belastingdienst) of premie verzekeraar.
  • De duur (10 jaar) van betaling van de vervolguitkering aan ingestroomde medewerkers in de WIA verkorten.

Door:

  • Toename belastbaarheid en mogelijk herkeuring/-beoordeling UWV, waardoor de ex-medewerker <35% arbeidsongeschikt wordt, en een WW uitkering kan krijgen.
  • Afname van de belastbaarheid door toename klachten / beperkingen (FML), waardoor de arbeidsongeschiktheid (AO) mogelijk duurzaam wordt, AO-percentage stijgt boven de 80%, en er mogelijk een IVA aangevraagd kan worden.
  • Re-integratie van de ex-medewerker (2e spoortraject), waardoor hij/zij tenminste meer dan 50% van de restverdiencapaciteit gaat verdienen.
  • Herbeoordeling aanvragen bij UWV.

Aanpak & uitvoering

Aan de hand van de beperkingen van de werknemer, inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit wordt een Werkhervattingsplan opgesteld voor verdere begeleiding.

Daarin komen de consequenties en mogelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer aan bod. Eventueel doen we een aanvraag voor een IVA, als de werknemer duurzaam beperkt is, of maken we bezwaar op een onterechte beslissing.

Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van werknemers in de WIA. Hierdoor kunnen deze (ex)werknemer de maximale verdiencapaciteit benutten.

Planmatige begeleiding naar werk

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Het traject lijkt veel op een 2e spoortraject, waarin de (ex)werknemer goed wordt voorbereid richting de arbeidsmarkt.

Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt. Met een intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden.

Maatwerk

Varea levert maatwerk. Ieder opleidingniveau, van Basisonderwijs (BO) tot wetenschappelijk onderwijs (WO) en/of leeftijd heeft zijn eigen specifieke begeleiding en aanpak.

Wij kijken naar de mogelijkheden van werknemers op de arbeidsmarkt. Door onze ervaring met het aanpakken van verzuim kennen we de situatie en kunnen we door meer inzicht adequater en effectiever handelen.

Download de folder(s) in de rechterkolom voor de informatie. .

Varea biedt heel veel mogelijkheden voor een goed en professioneel 3de spoortraject, waar beide partijen veel baat bij kunnen hebben. En tegen hele concurrerende tarieven.

Informeer naar de zeer voordelige Tarieven van Varea. Ook kunt u telefonisch of per mail contact met Varea opnemen voor gerichte informatie.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea