Menu ↓

De mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf te blijven werken.

Re-integratietrajecten → Re-integratie 1e spoor

Reïntegratie 1e spoor

Reïntegratie van de zieke werknemer begint vanaf de ziekmelding. Vaak is er geen sprake van een medische oorzaak en is het van belang hier tijdig aandacht aan te besteden.
In het 1e spoor kijkt de verzuimmanager van ArboVarea wat de mogelijkheden zijn voor de werknemer om binnen het eigen bedrijf te blijven werken. Daarbij speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Ook samen met uw arbodienst of bedrijfsarts komen we tot betere resultaten.

Voorkomen loonsanctie UWV

Sommige werkgevers veronachtzamen het belang van het 1e spoor traject. Toch is het heel belangrijk om het 1e spoor traject goed en daadkrachtig op te pakken om bij de WIA aanvraag geen loonsanctie opgelegd te krijgen vanwege onvoldoende re-integratie-inspanning. En het UWV is daar heel streng in. Alle mogelijkheden in het 1e spoor om de werknemer weer aan het werk te krijgen, moet u als werkgever inzetten. Of goed kunnen onderbouwen waarom het niet is ingezet.

Een goed onderbouwd plan

Een arbeidsdeskundige kan u helpen om, met de beperkingen van de werknemer, te bekijken welke mogelijkheden er zijn om binnen het eigen bedrijf (weer) te werken. Hij kan zelfs onduidelijkheden over de (medische) beperkingen helder te maken. Want ook daar wordt door het UWV op gelet. Het belang van een goede procedure is groot.

Verzuimrem-aanpak ArboVarea

De verzuimrem-aanpak van ArboVarea is een geheel vernieuwde methode om met doordachte verzuimgesprekken, afspraken en maatregelen het ziekteverzuim adequaat aan te pakken en zowel de werknemer als de werkgever (leidinggevende) daarbij goed te begeleiden. Zowel bij langdurig- én bij frequent verzuim.

ArboVarea heeft verschillende gunstige verzuimpakketten met en zonder abonnement.
Belangrijk is dat het contact met collega's en de werkplek behouden blijft en dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan met een snelle werkhervatting in vaak aangepast werk, al is het voor een uur per dag of enkele uren per week.

Download voor alle informatie de folders rechts op de pagina.

 

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea