Menu ↓

Scan werkvermogen werkzoekenden

Re-integratietrajecten → Re-integratie 2e spoor → Scan werkvermogen werkzoekenden

Scan Werkvermogen Werkzoekenden

De Scan Werkvermogen voor werkzoekenden is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst, en is bedoeld voor werkzoekenden met of zonder gezondheidsproblemen. Met de Scan kunnen de knelpunten van een medewerker bij een re-integratietraject bepaald worden. Daar kan dan vervolgens aan gewerkt worden om de kansen op werk te verbeteren.

Doelen van de Scan

  • De Scan moet werkzoekenden een beeld geven van hun actuele, individuele situatie. De Scan geeft inzicht in de knelpunten die het zoeken naar werk op de arbeidsmarkt belemmeren.
  • De Scan moet richting geven aan het zoekgedrag van werkzoekenden en stelt prioriteiten. De Scan vergroot hiermee de effectiviteit van het zoekgedrag naar betaalde arbeid.
  • De Scan moet de individuele verantwoordelijkheid van werkzoekenden stimuleren en de werkzoekende aanzetten tot het zelfstandig, of met ondersteuning, opvolgen van activiteiten.

Werkvermogen

In de Scan Werkvermogen Werkzoekenden staat het concept ‘werkvermogen’ centraal. Onder werkvermogen verstaan we de mate waarin een medewerker zowel fysiek als mentaal in staat is om passend werk uit te voeren.

De vragenlijst bestaat grofweg uit drie delen:

  • Persoonskenmerken: hierin worden standaardgegevens gevraagd aan de cliënt. Ook wordt gevraagd naar zijn arbeidsverleden.
  • Werkvermogenvragen: met deze vraag scoren cliënten hun eigen werkvermogen op dit moment in vergelijking met de beste periode van hun leven.
  • Signaalvragen: deze vragen geven input voor het Scangesprek, zodat de arbeidsdeskundige nader in kan gaan op knelpunten die werkzoekenden ervaren bij het vinden van werk en die een oorzaak kunnen zijn van een slecht/matig resultaat.

Meerwaarde

De meerwaarde van de Scan Werkvermogen Werkzoekenden is dat de arbeidsdeskundige in één keer een compleet beeld krijgt van een cliënt. De Scan voorkomt dat onderwerpen worden overgeslagen. De Scan werkt bovendien activerend en motiverend; de cliënt analyseert zelf waar de knelpunten zitten.

De Scan Werkvermogen Werkzoekenden kan de volgende stap zijn in de professionele ondersteuning aan alle werkzoekenden, en geeft deze doelgroep inzicht in de factoren die van invloed zijn op hun werkzoekgedrag en werkvermogen.

Kansen op werk

Werkzoekgedrag en werkvermogen bepalen samen de kans op het vinden en behouden van werk. De Scan stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van werkzoekenden en zet hen aan tot het zelfstandig of met ondersteuning opvolgen van geformuleerde acties. De Scan geeft richting aan het zoekgedrag van werkzoekenden en vergroot daarmee de effectiviteit van het zoekgedrag naar betaalde arbeid.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea