Menu ↓

De kosten van een traject.

Re-integratietrajecten → Outplacement → kosten outplacement

Kosten van het outplacementtraject

Een gemiddeld outplacementtraject voor 3 maanden
is er al vanaf  € 1.395,-*.

Omschrijving:

Intake en trajectplan
Workshops + Individuele gesprekken
Begeleiding en ondersteuning
(Eind)rapportage 

Totaal

uur

4
8
5
1

18


Optioneel:
Jobhunting
Beroepskeuze-onderzoek

4
4


Exclusief:
B.T.W.
Reiskosten boven 10 km

 

 

Tijdspad

De begeleidingsperiode voor hierboven beschreven traject bedraagt 3 maanden, of zoveel korter als de cliënt een passende baan heeft aanvaard, of als het traject wordt beëindigd. Voor medewerkers zonder arbeidsbeperkingen en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Zie verder de voorwaarden.
Na 3 maanden, en na elke maand verlenging, wordt in overleg met de opdrachtgever besloten of het traject verlengd dient te worden.

Verlenging

Bij verlening van het traject bedragen de kosten € 295,- per maand.

Neem contact op als u meer informatie, advies of een passende offerte wilt.
Bel naar 0229 - 27 39 53, of mail naar info@varea.nl.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2020 Varea