Menu ↓

Arbeidsmobiliteit, benut je kansen
op de arbeidsmarkt.

Re-integratietrajecten → Outplacement → Arbeidsmobiliteit

Arbeidsmobiliteit - van werk naar werk

Als de baan niet meer goed voelt

De helft van alle Nederlandse werknemers zit eigenlijk niet op de juiste plek. Eén op de vijf werknemers zit helemaal op de verkeerde plek: ze zijn ontevreden over hun werk en ontevreden over hun bedrijf. Met veel kans op psychische klachten en/of burn-out. Blijkbaar zijn werknemers wel van plan om een betere baan te vinden, maar slagen ze daar niet altijd in of zijn daar heel onzeker over.

Werknemers

Werknemers hebben vaak geen idee wat hen nou zo interessant maakt op de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig om eerst een goed inzicht te hebben in de eigen persoonlijke kwaliteiten, sterke punten en vaardigheden. Daarmee is het mogelijk om met meer zelfinzicht en zelfvertrouwen op zoek te gaan naar het meest geschikte bedrijf met de meest ideale baan. Wacht niet alleen maar af, maar laat de arbeidsmarkt in uw voordeel werken.

Ga voor alle tips, handleidingen, advies en informatie naar: Werk aan je baan!

Outplacement

Met outplacement kunnen de minder goed functionerende of overtollige medewerkers naar een andere werkgever worden gereintegreerd. En mocht daar een (ziekte)verzuimperiode aan voorafgaan, dan kan, met de effectieve verzuimaanpak van ArboVarea, dit op een goede manier worden aangepakt.

Werkplezier

Werkgevers kunnen er zo op vertrouwen dat zij werknemers in dienst hebben die ook echt met plezier en meer gemotiveerd aan het werk zijn. Met meer kans dat ze dan ook beter functioneren in het bedrijf. Daardoor zal de productiviteit toenemen. Zo kunnen de kosten van ziekteverzuim, arbeidsverloop en werkstress worden verminderd en het resultaat van het bedrijf worden vergroot.

Informatie

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Varea alle informatie krijgen om werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2020 Varea