Menu ↓

Op een positieve manier
van werkgever naar werkgever.

Re-integratietrajecten → Outplacement

Outplacement

Van werk naar werk

Outplacement is voor werkgevers een uitstekend instrument om op een goede, passende manier afscheid te nemen van individuele of groepen werknemers bij reorganisatie, ontslag, bedrijfssluiting. Ook kan men om andere redenen tot de conclusie komen dat voortzetting van de werkrelatie niet goed meer is. Om problemen of ziekteverzuim te voorkomen.

Voor werknemers

Voor werknemers is outplacement een goed middel om ander werk te vinden. Werk dat misschien beter bij je past of waar je meer plezier in hebt. Omdat mensen veranderen en groeien, omstandigheden veranderen of omdat je misschien iets heel anders wilt gaan doen. Mogelijkheden zijn er genoeg op de arbeidsmarkt. Met een goed traject, wat rekening houdt met jouw wensen, krijg je de ondersteuning die je nodig hebt om dat doel te bereiken.

Transitievergoeding

Met name de transitievergoeding, die werknemers bij ontslag per 1 juli 2015 meekrijgen, kan uitstekend worden gebruikt voor een effectief en persoonlijk outplacement-traject. Op die manier hebben zij de meeste kans op een andere baan.

Outplacement loont

Investeren in outplacement is een goede keuze. Werkgevers die hierin investeren zien vaak een snellere herplaatsing. De betrokken werknemer krijgt daarbij voldoende aandacht en nieuwe kansen. De kosten van ontslag zullen lager zijn, en conflictsituaties met het risico op ziekteverzuim, kunnen worden vermeden. Een outplacementtraject ‘verdient’ zich op die manier terug.

Resultaatgerichte aanpak

Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van de werknemer(s). Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Mensen hebben veel kwaliteiten en mogelijkheden om succes te hebben op de arbeidsmarkt. Met onze individuele en gerichte aanpak lukt het vaak beter. Klik hier hoe een traject eruit ziet.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea