Menu ↓

U heeft veel mogelijkheden om uw
werknemer(s) te herplaatsen.

Opdrachtgevers → Werkgevers

De werkgever

Onze planmatige aanpak neemt u veel zorgen uit handen.
Varea biedt u een compleet pakket aan re-integratiediensten, arbeidsdeskundige onderzoeken en advies om werknemers weer snel aan ander werk te helpen:

Outplacement

Outplacement is voor werkgevers een uitstekend instrument om op een goede, passende manier afscheid te nemen van individuele of groepen werknemers bij reorganisatie, ontslag, bedrijfssluiting. Ook kunnen zich situaties voordoen waarbij werkgever en werknemer om andere redenen tot de conclusie komen dat voortzetting van de werkrelatie niet goed meer is. Om problemen of ziekteverzuim te voorkomen.

Door het inzetten van outplacement krijgt de werkgever goodwill bij zijn vertrekkende werknemer en verkleint hij de kans op ziekteverzuim, een negatieve werkhouding of productieverlies.

Re-integratie 1e spoor

Reïntegratie van een zieke werknemer begint vanaf de ziekmelding. Vaak is er geen sprake van een medische oorzaak en is het van belang hier tijdig aandacht aan te besteden. Als een werkgever de re-integratie in het 1e spoor verwaarloost en het verzuim op z'n beloop laat, is de kans op een loonsanctie ven het UWV erg groot.

In het 1e spoor kijkt de verzuimmanager van ArboVarea wat de mogelijkheden zijn voor de werknemer om binnen het eigen bedrijf te blijven werken. Vaak kan de werknemer zo behouden blijven voor het bedrijf. Daarbij speelt de leidinggevende een belangrijke rol. Ook samen met uw arbodienst of bedrijfsarts komen we tot betere resultaten.

Re-integratie 2e spoor

Reïntegratie 2e spoor is voor werkgevers het juiste instrument om op een goede, passende manier werknemers te begeleiden en te bemiddelen naar ander werk bij een andere werkgever, als dat binnen het eigen bedrijf (1e spoor) onvoldoende lukt.
Het is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Re-integratie 3e spoor

Een 3e spoortraject is voor Eigen RisicoDragers (ERD) een goed instrument om (ex)werknemers, die na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een WIA uitkering krijgen, te begeleiden en te bemiddelen naar passend werk bij een andere werkgever. Daarmee kan worden bereikt dat ze tenminste de helft van hun verdiencapaciteit kunnen verdienen. Om ervoor te zorgen dat u, als werkgever, minder kosten heeft.

Deze kosten zijn niet altijd zichtbaar, omdat u die pas na 2 jaar, als gedifferentieerde premie van de Belastingdienst, krijgt opgelegd. In het ergste geval blijft u zo 10 jaar lang de uitkering van een uitgevallen ex-werknemer betalen. Dat kan met een 3e spoortraject worden voorkomen.

 

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2020 Varea