Menu ↓

Een professionele partner
om de schadelast te beperken.

Opdrachtgevers → Verzekeraars

Voor verzekeraars

Samen met verzekeraars zorgt Varea voor een beperking van de schadelast door een adequate en effectieve re-integratie. Doel is een snelle werkhervatting voor de werknemer.

Door middel van een intensieve en open communicatie tussen onze reintegratiebegeleiders en u als verzekeraar houden we de vinger aan de pols. Met een resultaatgerichte en daadkrachtige re-integratie zorgen voor een goede kwaliteit. Daar kunt u met Varea op rekenen.

Re-integratie 1e spoor
Verzekeraars ondersteunen wij om uitgevallen en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers op een goede manier binnen het eigen bedrijf te re-integreren. Samen met de bedrijfsarts en gebruik van mogelijke interventies en maatregelen zetten we een rem op het verzuim. Niet alleen bij langdurig verzuim, maar ook zeker bij frequent verzuim. Ook daarvoor hebben we een effectieve aanpak ontwikkeld.

Arbeidsdeskundige evaluatie & advies
De registerarbeidsdeskundige van Varea zorgt met een heldere analyse van het 1e spoor, en een goed advies voor een eventueel 2e spoor, voor een gedegen evaluatie van de re-integratie en duidelijke arbeidsmogelijkheden voor de werknemer. Op die manier geeft hij een extra impuls voor een goed resultaat bij re-integratie.

Re-integratie 2e spoor
Als duidelijk is dat de mogelijkheden van de werknemer bij de eigen werkgever niet voldoende zijn, wordt de re-integratie naar een andere werkgever ingezet. Met een duidelijk en daadkrachtig trajectplan wordt de werknemer op een goede manier begeleidt. Van hem wordt een actieve inzet en motivatie verwacht richting de arbeidsmarkt en werkgevers.

Re-integratie 3e spoor
Met name voor Eigen RisicoDragers (ERD) is het van belang dat (ex)werknemers met een WIA uitkering hun verdiencapaciteit optimaal benutten. Daarmee kan de schadelast sterk beperkt worden. Het 3e spoortraject is speciaal daarvoor ontwikkeld en ingevuld. Met inzicht in de financiele situatie en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Planmatig wordt de (ex)werknemer begeleid naar passend werk bij een andere werkgever.

Persoonlijk contact
Graag komen we vrijblijvend bij u langs om kennis te maken en u meer gericht te informeren omtrent de professionele aanpak van re-integratie en de voordelen van samenwerking met Varea. Neem contact op met Varea voor een afspraak. Wij kijken er naar uit.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2020 Varea