Menu ↓

Met een goede begeleiding
naar werk dat bij je past.

De specialisten → Reïntegratieadviseur

De reïntegratieadviseur

Vanaf het eerste begin is de reïntegratieadviseur de vaste contactpersoon van zowel cliënt als werkgever of opdrachtgever. De reïntegratieadviseur is van begin tot eind verantwoordelijk voor het verloop van het traject. Ook wanneer er een andere deskundige van Varea betrokken wordt, blijft de reïntegratieadviseur aanspreekpunt. Tijdens de trajectbegeleiding heeft de reïntegratiebegeleider veelvuldig contact met de cliënt.

Naast de contacten met de cliënt, zal er ook informeel overleg zijn met de werkgever over de voortgang van een traject. De reïntegratieadviseur maakt gebruik van reeds beschikbare informatie, afkomstig van de opdrachtgever en/of de afdeling P&O. Alle gesprekken tijdens de intakefase worden door de reïntegratieadviseur van Varea gevoerd. Belangrijk bij de gesprekken is dat de reïntegratieadviseur goed inzicht krijgt in de wensen van de opdrachtgever en de cliënt.

Open solliciteren

Mocht het aantal vacatures niet toereikend zijn om snel resultaat te halen, wordt er samen met de reïntegratieadviseur gewerkt aan een actieve benadering van mogelijke werkgevers middels open solliciteren. Zoveel mogelijk werkgevers worden effectief benaderd met informatie omtrent de eigenschappen en mogelijkheden van de cliënt.

Jobhunting

De reïntegratieadviseur ontwikkelt zoekstrategieën inzake functies die in overeenstemming zijn met het functieprofiel. Op basis van het functieprofiel gaat de reïntegratieadviseur onderzoek verrichten en de mogelijkheden inventariseren. Om een passende werkkring te vinden wordt het netwerk van de cliënt onder begeleiding van de reïntegratieadviseur aangeboord.

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea