Menu ↓

Brengt bedrijfsrisico's in kaart om problemen en verzuim te voorkomen.

De specialisten → Register arbeidsdeskundige

Gecertificeerd register-arbeidsdeskundige

Dé professional die, met de beperkingen van de werknemer, onderzoekt en bepaalt welke werkzaamheden nog mogelijk zijn. De beperkingen worden door een bedrijfsarts vastgesteld. De arbeidsdeskundige gaat ervan uit dat er naast beperkingen ook altijd mogelijkheden zijn om te werken. Met een onafhankelijk advies geeft hij aan welke werkzaamheden of functies passend zijn. Daarmee kan ook het inkomen worden bepaald.

Het arbeidsdeskundig werkveld

De arbeidsdeskundige van Varea kan ingezet worden bij:

 • Eerstejaars evaluatie bij ziekteverzuim (wet Poortwachter)
 • Werkplekonderzoek
 • Bedrijf- en functie-analyse
 • Geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
 • Verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen van de werkplek en/of arbeidsomstandigheden
 • Vaststelling van loonwaarde van arbeid
 • Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid
 • Inzet van het juiste re-integratietraject
 • Uitvoering van de wet Poortwachter
 • Regelingen en subsidiemogelijkheden
 • Voorlichting Sociale Zekerheid (Poortwachter, WGA, UWV)
 • Financiële consequenties voor werkgever

Samenwerking

Bij de uitoefening van zijn vak werkt de Arbeidsdeskundige veel samen met verzekerings- en bedrijfsartsen, re-integratie consulenten/deskundigen, psychologen, verzuim(proces)managers en claimbehandelaars. Uiteraard heeft hij overleg met de opdrachtgever, werkgever, personeelsfunctionaris, jurist e.d. en de cliënt/werknemer.

 

Partners goed werken

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2022 Varea