Menu ↓

De mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf te blijven werken.

Re-integratietrajecten → Re-integratie 3e spoor

Reïntegratietraject 3e spoor

Op zoek naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Reïntegratie 3e spoor is voor Eigen RisicoDragers (ERD) een uitstekend instrument om op een goede, passende manier (ex)werknemers, die na 2 jaar verzuim in de WIA zitten, te begeleiden en te bemiddelen naar werk bij een andere werkgever. Daarmee kan worden bereikt dat ze tenminste de helft van hun verdiencapaciteit kunnen verdienen. Om ervoor te zorgen dat u, als werkgever, minder uitkering hoeft te betalen.

Aanpak & uitvoering

Aan de hand van de beperkingen van de werknemer, inzicht in de schadelast, het arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit wordt een Plan van Aanpak opgesteld voor verdere begeleiding. Daarin komen de consequenties en mogelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer aan bod. Eventueel doen we een aanvraag voor een IVA, als de werknemer duurzaam beperkt is, of maken we bezwaar op een onterechte beslissing.

Onze aanpak richt zich dan op het begeleiden en bemiddelen van werknemers in de WIA. Hierdoor kunnen deze (ex)werknemer de maximale verdiencapaciteit benutten. Varea is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met psychische- en fysieke beperkingen, burn-out, chronisch zieken, laaggeschoolden, oudere werknemers (45+), allochtonen, werknemers met verslavingsproblematiek en combinaties van beperkingen. Door middel van het inzetten van interventies en/of specialisten worden de mogelijkheden van de werknemer optimaal benut en ingezet om ander werk te vinden.

Planmatige begeleiding

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Het traject lijkt veel op een 2e spoortraject, waarin de (ex)werknemer goed wordt voorbereid richting de arbeidsmarkt. Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt. Met een intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden.

Maatwerk

Varea levert maatwerk. Ieder opleidingniveau, van Basisonderwijs (BO) tot wetenschappelijk onderwijs (WO) en/of leeftijd heeft zijn eigen specifieke begeleiding en aanpak. Wij kijken naar de mogelijkheden van werknemers op de arbeidsmarkt. Door onze ervaring met het aanpakken van verzuim kennen we de situatie en kunnen we door meer inzicht adequater en effectiever handelen.

Download de folder(s) in de rechterkolom voor de informatie. .

Varea biedt heel veel mogelijkheden voor een goed en professioneel 3de spoortraject, waar beide partijen veel baat bij kunnen hebben. En tegen hele concurrerende tarieven.

Informeer naar de zeer voordelige Tarieven 2016 Varea. Ook kunt u telefonisch of per mail contact met Varea opnemen voor gerichte informatie.

Donderdag, 24 januari 2019


 

Vraag een offerte aan met gerichte informatie.

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2019 Varea