Menu ↓

Omdat werk meer is,
dan alleen een inkomen.

Varea Reïntegratie in Hoorn, Noord-Holland

Varea is een reïntegratiebedrijf in Hoorn en actief in heel Noord-Holland.
Gespecialiseerd op het gebied van reïntegratie van werknemers en werkzoekenden, met
Outplacement, Reïntegratie 1e, 2e en 3e spoor, van-werk-naar-werk trajecten en Arbeidsdeskundig advies.

Reïntegratie

Reïntegratie is mensenwerk. Ons uitgangspunt is dat ieder mens over unieke kwaliteiten en eigenschappen beschikt en zijn eigen keuzes kan maken. Inzicht in de eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden zijn belangrijk om met zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op te gaan. Elk traject is anders en gericht op wat de cliënt nodig heeft om (weer) aan werk te komen.

Maatwerk en persoonlijke aandacht

Varea wil meer persoonlijke aandacht geven aan cliënten. Meer maatwerk en individuele begeleiding. Dat werkt veel beter. Het gaat erom hoe de cliënt begeleid wil worden, wat hij/zij wil en op welke manier hij/zij weer snel aan de slag kan. De begeleiding van het reïntegratiebedrijf moet afgestemd zijn op de cliënt, en niet andersom. Daarmee krijg je niet alleen een betere kwaliteit, maar ook betere resultaten. En daar is iedereen bij gebaat.

Planmatige begeleiding

Met een planmatige aanpak naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Daarbij vormen de kennis, ervaring, wensen, kwaliteiten, beperkingen en mogelijkheden van de werknemer het uitgangspunt.

Met een goede voorbereiding, intensieve begeleiding en bemiddeling worden de kansen voor de werknemer sterk vergroot. Er wordt van de werknemer verwacht dat hij zich in deze periode volledig inzet om ander werk te vinden. Mensen hebben veel kwaliteiten en mogelijkheden om succes te hebben op de arbeidsmarkt, want mogelijkheden zijn er genoeg.
Met onze individuele en gerichte aanpak lukt het vaak beter.

Met of zonder beperkingen

Varea Reïntegratie is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met psychische- en fysieke beperkingen, burn-out, chronisch zieken, laaggeschoolden, oudere werknemers (45+), allochtonen, werknemers met verslavingsproblematiek en combinaties van beperkingen.

 

 

Voorwaarden 0229-273953 06-10671053 info@varea.nl © 2016 Varea